T/F. 010 7509638
M. 06 48076148
E. info@astraelektra.nl
Astra Elektra
Hoogvliet-Rotterdam
K.v.k-nr. 55980295
Astra Elektra
Uw erkende installateur voor regio Rijnmond en omstreken
Inspecties


Elektrische installaties moeten vanuit het Bouwbesluit voldoen aan bepaalde minimumeisen. Uitgangspunt hierbij is dat een installatie veilig en goed bruikbaar moet zijn voor de gebruiker. Kort samengevat moet een nieuwe installatie voldoen aan de meeste hoofdstukken van de NEN1010. Een bestaande installatie moet voldoen aan de NEN3140. Om vast te stellen of deze eisen gehaald worden kan een installatie geïnspecteerd worden. Astra Elektra kan een installatie inspecteren volgens de NEN1010 of NEN3140.

Een inspectie bestaat uit twee delen:

- De visuele inspectie
Hierbij wordt de installatie op het oog gecontroleerd op gebreken. Gebreken kunnen zijn: beschadigde of ontbrekende afdekkingen, beschadigde of loshangende bekabeling, het afwezig zijn van bepaalde documenten, vochtophoping etc.

- Metingen en beproevingen
Hierbij worden in de verdeler en op aansluitpunten metingen uitgevoerd. Uit deze metingen volgt of de aardlekschakelaars goed werken, of de kabels dik genoeg zijn, of de aarding goed genoeg is etc.

Na de inspectie stellen wij een inspectierapport op met de bevindingen, eventuele gebreken en aanbevelingen.